Kinderopvang de Droomwereld

Wie
Kinderopvang de Droomwereld

Wat
Online vindbaarheid
SEO
SEA
Analytics

Kinderopvang in Eindhoven

De Droomwereld hecht waarde aan een veilige en warme omgeving, waarin kinderen met plezier kunnen ontdekken, leren en spelen met andere kinderen. Hun kindercentrum biedt drie vormen van kinderopvang: dagopvang, peuteropvang (peuterspeelzaal) en buitenschoolse opvang. Zij nemen een deel van uw opvoedingstaken over, en dat doen ze met de grootste zorg.

Enthousiaste en deskundige pedagogisch medewerkers volgen uw zoon of dochter in hun ontwikkeling. Zij geven elk kind naast optimale verzorging ook structuur en individuele aandacht in een huiselijke sfeer. Kinderdagverblijf de Droomwereld in Eindhoven is de juiste keuze!

www.dedroomwereld.nl